VFG: Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn CSH, tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh nghiệp

HOSE - 29/08/2022 4:33:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn CSH, tăng vốn và thay đổi đăng ký doanh nghiệp như sau:

Các tin liên quan