TV2: Giải trình biến động 10% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 30/08/2022 9:00:00 SA


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan