SCS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ

HOSE - 30/08/2022 5:54:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ như sau:

Các tin liên quan