SCS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan

HOSE - 30/08/2022 5:53:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan