DRH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 31/08/2022 2:28:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings giải trình chênh lệch LNST BCTC HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan