VRE: Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Vinhomes trong CTCP Vincom Retail Landmark 81

HOSE - 31/08/2022 4:54:00 CH


Công ty Cổ phần Vincom Retail công bố Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Vinhomes trong CTCP Vincom Retail Landmark 81 như sau:

Các tin liên quan