SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính quản trị

HOSE - 05/09/2022 9:55:00 SA


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính quản trị như sau:

Các tin liên quan