SHA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

HOSE - 05/09/2022 9:54:00 SA


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

Các tin liên quan