CTC: CBTT Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 87.999.260.000 VNĐ lên 157.999.260.000 VNĐ

HNX - 05/09/2022 12:31:00 CH


.

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan