TLD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ

HOSE - 06/09/2022 4:50:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

Các tin liên quan