PDN: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

HOSE - 06/09/2022 4:49:00 CH


Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi như sau:

Các tin liên quan