VFG: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 08/09/2022 10:09:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được thay đổi niêm yết như sau:

Các tin liên quan