PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 11.000 CP

HNX - 09/09/2022 11:39:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114.202 CP (tỷ lệ 3,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 43.548 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.202 CP (tỷ lệ 3,57%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: khớp lệnh không thành công và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

Các tin liên quan