ACC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP

HOSE - 12/09/2022 10:11:00 SA


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Các tin liên quan