DQC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 12/09/2022 5:42:00 CH


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan