DC4: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với đơn vị có liên quan

HOSE - 13/09/2022 3:12:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với đơn vị có liên quan như sau:

Các tin liên quan