AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

HOSE - 13/09/2022 5:00:00 CH


Châu Thị Yến thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:

Các tin liên quan