BCM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty thành viên

HOSE - 15/09/2022 1:23:00 CH


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các công ty thành viên như sau:

Các tin liên quan