KHG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

HOSE - 15/09/2022 1:41:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land thông báo nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 như sau:

Các tin liên quan