SFI: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022

HOSE - 19/09/2022 2:51:00 CH


Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 như sau:

Các tin liên quan