PAN: Nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022

HOSE - 21/09/2022 2:30:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:

Các tin liên quan