TPB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán diện tích thương mại của Công ty CP Hải Phòng Invest

HOSE - 21/09/2022 5:10:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán diện tích thương mại của Công ty CP Hải Phòng Invest như sau: 

Các tin liên quan