SFI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 22/09/2022 1:59:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK:SFI) như sau:

Các tin liên quan