PPH: Bán đấu giá máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng

Doanh nghiệp công bố - 22/09/2022 1:58:27 CH


Bán đấu giá máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công ty tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng) - Số lượng: Nguyên lô gồm 06 mục - Chất lượng: Máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

File đính kèm: Downloads.rar

Các tin liên quan