CKV: Đấu giá 2 dây chuyền sản xuất cáp thả FTTH KH – 60 PLC+IPC đã qua sử dụng

Doanh nghiệp công bố - 22/09/2022 1:56:42 CH


Đấu giá 2 dây chuyền sản xuất cáp thả FTTH KH – 60 PLC+IPC đã qua sử dụng.

File đính kèm: 20220920135030.pdf

Các tin liên quan