VTD: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT đã mua 23,000 cổ phiếu từ ngày 31/8/2022 đến ngày 31/8/2022

HNX - 22/09/2022 7:02:00 CH


.

Các tin liên quan