TV2: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ VCSH

HOSE - 23/09/2022 3:56:00 CH


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ VCSH như sau:

Các tin liên quan