DC4: Nghị quyết HĐQT số 73 và 74 ngày 22/09/2022 về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

HOSE - 23/09/2022 5:49:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT số 73 và 74 ngày 22/09/2022 về việc thế chấp tài sản vay vốn  ngân hàng như sau:

Các tin liên quan