CFPT2211: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền

HOSE - 23/09/2022 6:19:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền FPT-HSC-MET10 (mã CK:CFPT2211) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

Các tin liên quan