DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

HOSE - 26/09/2022 4:47:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng như sau:

Các tin liên quan