FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2022

HOSE - 26/09/2022 5:49:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2022 như sau:

Các tin liên quan