FUESSV50: Thông báo về việc ký Hợp đồng thành viên lập quỹ với VCSC

HOSE - 26/09/2022 5:53:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo  về việc ký Hợp đồng thành viên lập quỹ với VCSC như sau:

Các tin liên quan