DXG: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

HOSE - 27/09/2022 1:22:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:

Các tin liên quan