BCM: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 27/09/2022 5:38:00 CH


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan