DAH: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Green Island

HOSE - 27/09/2022 5:32:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Green Island như sau:

Các tin liên quan