FUEDCMID: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB DCVFC

HOSE - 27/09/2022 6:07:00 CH


DCVFC thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP như sau:

Các tin liên quan