BSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 27/09/2022 6:02:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền  như sau:

Các tin liên quan