BAF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Hương Giang, Phan Ngọc Ấn, Lê Xuân Thọ

HOSE - 28/09/2022 3:39:00 CH


Bùi Hương Giang, Phan Ngọc Ấn, Lê Xuân Thọ thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan