LHG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 28/09/2022 5:12:00 CH


Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan