ITA: Đề nghị giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2022

HOSE - 28/09/2022 5:58:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan