SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Khúc Thị Quỳnh Lâm, Trần Thị Thanh Thủy

HOSE - 28/09/2022 5:44:00 CH


Khúc Thị Quỳnh Lâm, Trần Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Thủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan