FUCVREIT: CBTT sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ

HOSE - 28/09/2022 6:10:00 CH


Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam CBTT sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ như sau:

Các tin liên quan