IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 29/09/2022 8:21:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Văn phòng CTCP In số 4 –Lô B2/1, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 02/11/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan