FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 29/09/2022

HOSE - 29/09/2022 8:43:00 SA


 Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 29/09/2022 như sau:

Các tin liên quan