ASM: Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 29/09/2022 1:32:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau: 

Các tin liên quan