NLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Huy

HOSE - 29/09/2022 1:28:00 CH


Nguyễn Đình Huy thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: 

Các tin liên quan