HTI: Nghị quyết HĐQT số 44 ngày 28/09/2022

HOSE - 29/09/2022 1:21:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo nghị quyết HĐQT số 44 ngày 28/09/2022 như sau: 

Các tin liên quan