GIL: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, điều chỉnh GCNĐKDK, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và NYCP bổ sung trên sàn HOSE

HOSE - 29/09/2022 4:44:00 CH


Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, điều chỉnh GCNĐKDK, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và NYCP bổ sung trên sàn HOSE như sau:

Các tin liên quan