HNG: Thông báo hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai

HOSE - 29/09/2022 5:03:00 CH


 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai như sau:

Các tin liên quan