HTI: Thông báo ngày ĐKCC để nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

HOSE - 29/09/2022 5:01:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo ngày ĐKCC để nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan